Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

DODATEK ENERGETYCZNY

Od stycznia 2014 r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje świadczenie - dodatek energetyczny

 

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

 

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek  energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

1. 12,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.

2. 16,79 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.

3. 20,15 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez Ministra Klimatu i Środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wymagane dokumenty:

1.wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;

2. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

3. numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany dodatek energetyczny (rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną, tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny