Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

Wymagane dokumenty

Do wniosku o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  4. uwierzytelnioną kopie dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny
  5. oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego w innej gminie oraz  nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez (ZUS, KRUS, WBE i inne instytucje )
  6. oświadczenie o nie wniesieniu odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny