Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pomiechówek, w których dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynoszącego 600 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są do 15 września, każdego rozpoczynającego się roku szkolnego. Uprawnienia, sposób i formy pomocy materialnej dla uczniów określa: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiący załącznik do Uchwały NR XXXIX/219/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 29 października 2009 r. 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o przyznanie stypendium wraz z innymi dokumentami do pobrania w OPS;

- Zaświadczenie z zakładu pracy: średni dochód z ostatniego miesiąca tj. przychód pomniejszony o składki ZUS i koszty uzysku;

- Odcinki rent i emerytur (zaświadczenie z ZUSu);

- Decyzje o zasiłkach rodzinnych i przyznające fundusz alimentacyjny;

- Wyrok zasądzający alimenty;

- Zaświadczenie z PUP;

- Stypendia studentów;

- Oświadczenie z działalności gospodarczej;

- Oświadczenie o pracy dorywczej..

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny