Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przy Urzędzie Gminy Pomiechówek funkcjonuje Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która m.in.:

  1. przyjmuje zgłoszenia o przypadkach wystąpienia nadużycia alkoholu przez osoby, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, zakłócają spokój,
  2. wzywa na rozmowę i poucza o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu,
  3. kieruje takie osoby na badania przez biegłych (psycholog-psychiatra) w celu wydania opinii o uzależnieniu od alkoholu,
  4. przygotowuje dokumentację i składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
  5. współpracuje z dyrektorami szkół odnośnie doboru i realizacji programów profilaktycznych,
  6. wydaje postanowienia dotyczące opiniowania wniosków na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
  7. prowadzi kontrolę przestrzegania zasad sprzedaży i podania napojów alkoholowych
  8. prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Skład Komisji:

- Śliwińska Bożena - przewodnicząca komisji

- Drzazgowska Grażyna - członek komisji

- Krzemińska Eliza - członek komisji

- Owocka Żaneta - członek komisji

- Skibiński Maciej - członek komisji

 

Komisja spotyka się w każdy ostatni wtorek miesiąca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku, ul. Nasielskiej 3.

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny