Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

Placówki wsparcia dziennego w Szczypiornie , Kosewie

Placówki wsparcia dziennego prowadzone są w Kosewie,Szczypiornie, oferują one pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.
Zadania powierzone w ramach konkursu dla organizacji pozarządowej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2021, poz. 1038 z późn. zm.)

Zawsze jest wymagane podanie i zgoda rodziców oraz wskazanie ośrodka pomocy lub szkoły, kuratora, sądu.

Placówki zapewniają dzieciom:

  1. działanie opiekuńczo – wychowawcze,
  2. pomoc w nauce,
  3. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań,
  4. stałą pracę z rodziną dziecka,
  5. jeden posiłek dzienne,
  6. współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą, poradnią rodzinną, kuratorem, sądem rodzinnym.

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny