Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

Pomoc finansowa

I. Aby ubiegać się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku należy złożyć:

- wniosek o pomoc,

- zaświadczenie o wysokości dochodów netto z ostatniego miesiąca,

- kopie decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy

- dowód osobisty (do wglądu)

II. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł

- dla osoby w rodzinie - 600 zł

III. Ponadto w rodzinie musi występować jedna z dysfunkcji wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej. tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe, klęska żywiołowa, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 

Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Wniosek o pomoc
    Utworzono dnia 04.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny