Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

Wsparcie rodziny

Rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie w postaci pomocy asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Według tejże ustawy do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych jak również wychowawczych z  dziećmi
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowe
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny